Home

Hersenspinsels


Hersenspinsel
(zn): niet op feiten berustende aanname, fantasie, hersenschim, hallucinatie, illusie, waandenkbeeld, zinsbegoocheling
Hersenspinsel
(zn): verzinsel

Zoals een spin een web weeft, weven mensen gedachten. En die gedachten gaan alle kanten op. Bij zieke mensen zijn ze vaak negatief. Bij gezonde mensen positief.

Onze gehele ervaringswereld is het resultaat van onze eigen hersenspinsels.
 Communicatie is niet meer dan een uitwisseling van hersenspinsels. Goede communicatie is gebaseerd op een wederzijds respect voor elkaars hersenspinsels. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaar, de eerste stap op de Weg naar Wijsheid.

Reizen in je gedachten, of gedachten tijdens het reizen.
‘Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe’

                             Boeddha / Einstein